ေျခေဆာ့ လက္ေဆာ့့

ေသခ်ာနားမလည္ပဲ..ေျခေဆာ့လက္ေဆာ့လုပ္လိုက္တာ..
အခုလို ဘ၀မ်ိဳးေရာက္သြားပါပေကာလားး...
အဟင့္...ရႊတ္....ဖတ္
.................
ဘက္ဂေရာင္းေျပာင္းလို႔မရေတာ့ဘူးးး..

0 comments: