ေ၀းျပီးတဲ့..ေနာက္..

ေ၀းျပီးတဲ့...ေနာက္ (ဆို- ဂ်ီလတ္)


" ေ၀းၿပီးတဲ႔ေနာက္ "

ေ၀းၿပီးရင္ေ၀း ငါတို႔တေတြ .......
အသည္းဟာ ေၿမသို႔ ေႀကြသြားတဲ႔ေနာက္
မင္းရဲ႕အခ်စ္ တန္ဖိုးထားတတ္ခဲ႔ၿပီး
အခ်စ္ဆံုးေလး
နင္ထြက္သြားလဲ
ေရွ႕မွာ အခက္အခဲမ်ားရွိရင္ မင္းရဲ႕အနားမွာ အၿမဲတမ္းရွိတဲ႔ ငါ႔ကို မေမ႔ပါနဲ႔
အခုက်မွ
ငါ႔မွာ ေနာင္တမ်ားနဲ႔ အသက္မဲ႔ မေနခ်င္ဘူး
ခြင္႔လႊတ္ပါ အႀကင္နာ
နင္မုန္းလို႔၀ရင္ ငါ႔ဆီၿပန္လာပါ

CHO: ေ၀းၿပီးတဲ႔ေနာက္ ... အႀကင္နာရယ္ မင္းရဲ႕အခ်စ္ ေနာက္ထပ္ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး
အခ်စ္မရွိတဲ႔ေနာက္ ေပ်ာ္စရာေတြ ငါ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ ဘာမွ မရွိေတာ႔ဘူး
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းက ငါ႔ကို သနားေနမလား
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းက ငါ႔ကို ရီေနမလား
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းေလး ငါ႔ဆီ ၿပန္လား မလားနဲ႔ ရႈး

ေ၀းခဲ႔ၿပီး .. ငါ႔အသည္းဟာ
ဆုတ္ၿပတ္ၿပီး နင္ရွိမဲ႔အရပ္ေတြဆီကိုသာ အေၿပးလိုက္သြား နင္ကေတာ႔ သိႏိုင္မလား
စြန္႔သြားတဲ႔ နင္ကေရာ ..
လြမ္းေနသလား .. ေပ်ာ္မွာလား
အခ်စ္သစ္မ်ား နင္ေတြ႕ေနၿပီလား
ငါ႔ရင္မ်ား ေမာပန္းလို႔
ေ၀းသြားမွ
ငါ႔ကို ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ မုန္းၿပီး ေမ႔ေနသလား
လွမ္းခဲ႔ပါ
အရင္ေနရာ
နင္မလာရင္ ငါ႔ရ႕ဲ ဘ၀ဟာ အသက္မဲ႔ သြားမွာပါ

CHO:ေ၀းၿပီးတဲ႔ေနာက္ ... အႀကင္နာရယ္ မင္းရဲ႕အခ်စ္ ေနာက္ထပ္ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး
အခ်စ္မရွိတဲ႔ေနာက္ ေပ်ာ္စရာေတြ ငါ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ ဘာမွ မရွိေတာ႔ဘူး
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းက ငါ႔ကို သနားေနမလား
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းက ငါ႔ကို ရီေနမလား
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းေလး ငါ႔ဆီ ၿပန္လား မလားနဲ႔ ရႈး

အခုက်မွ
ငါ႔မွာ ေနာင္တမ်ားနဲ႔ အသက္မဲ႔ မေနခ်င္ဘူး
ခြင္႔လႊတ္ပါ အႀကင္နာ
နင္မုန္းလုိ႔၀ရင္ ငါ႔ဆီ ၿပန္လာပါ

CHO:ေ၀းၿပီးတဲ႔ေနာက္ ... အႀကင္နာရယ္ မင္းရဲ႕အခ်စ္ ေနာက္ထပ္ မေတြ႕ႏိုင္ဘူး
အခ်စ္မရွိတဲ႔ေနာက္ ေပ်ာ္စရာေတြ ငါ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ ဘာမွ မရွိေတာ႔ဘူး
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းက ငါ႔ကို သနားေနမလား
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းက ငါ႔ကို ရီေနမလား
ဒီအခ်ိန္မွာ မင္းေလး ငါ႔ဆီ ၿပန္လား မလားနဲ႔ ရႈး

အခုရက္ေတြ နားေထာင္ျဖစ္တဲ့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္..
...............
............

0 comments: