သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သို႔....

သူငယ္ခ်င္းတေယာက္သုိ႔ ..

အေ၀းမွာေန
ေတြးေခၚေနလဲ
လြမ္းစဲလြမ္းရာ
အရာအရာ သုိ႔ ...
ဖုန္းတလံုးကုိင္
ထုိင္မွိဳင္မာန
အတုိးခ်၍
လြမ္းႏုိးရာရာ
စာတုိျပန္ဖတ္
အလြမ္းဇာတ္သုိ႔ ....
ေပါရဲလုိက္တာ
ေမာစဲငါ့မွာ
ဘေလာ့မွာေဆြး
ဘေလာ့ေသြးနဲ႔
ဘေလာ့ေလာက
စိတ္ခ်ရေအာင္
ဘေလာ့စားသည္.
ဘေလာ့အိပ္သည္.
ဘေလာ့နားသည္..
ေခာတ္ရာသီ၀ယ္..........ကိုျဖိဳးေရးသည္။။

6 comments:

ကျဖိဳး...
ေနာက္လည္း စပ္ေပး...
ျဖိဳးကရ ကဗ်ာေလးေတြ( ေပါက္ကရမဟုတ္)
ေက်းဇူးမတင္ေတာ့ဘူး...
ေမျမိဳ႕ေရာက္မွ...ေဂၚရခါးလမ္းမွာ
အရက္၀ယ္တိုက္မယ္(အဲ့မွာေစ်းေပါလို႔..ဟီးဟိ)

ေပါက္ကိုေျပာတာလား ဟင္ ကဗ်ာေလးက

ဟင္းး...ေပါက္ကနားတာလားး လာတာျဖင့္မၾကာေသးဘူးးးး

နိေရ..
ဟီးဟိ..
သိ၀ူးေတာ့...
ေမာင္မ်ိဳးေရ...
နားပါဘူး..
ကြ်န္ေတာ္ ဘေလာ့ပဲလည္ေနလို႔...
ကိုျဖိဳးက ေျပာတာပါ..

တို႕ ကေပါက္ဘာေၿပာလဲ ဆိုတာ နားလည္တယ္။ သူတိုႈ႕ က နားမလည္ၿကဘဴး။ အဲဒီေတာ႕ တုိ႕ က ပညာရွိ ၿဖစ္ပါတယ္။

မေကအိုအမ္ေရ..
ေပါက္ဆိုလိုတာနားလည္တဲ့အတြက္
ေက်းဇူး...
ဟီးဟိ..
ေတာ္ေသးတယ္..နားလည္တဲ့သူရွိေနေသးလို႔