အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့ ၂

အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့(၂)စြာနဲ႔ ဖဘကိုျဖဳတ္ထားပါတယ္..။
အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့(၂)စြာနဲ႔ စိတ္က်ေနပါတယ္..။
အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့(၂)စြာနဲ႔ ......
....................
..........................
.............
...........................
...............
..........................
................
.............................
...............
ကဲ...
ကဲ..........
တည္ျငိမ္သင့္ျပီေလ...။
ေၾသာ္.....
http://ah-pauk.blogspot.tw/2009/02/blog-post_25.html  နည္းနည္းေတာ့ နံမယ္ေနာ္...။
ေရနွဴးလိုက္လို႔...