ေျခေထာက္မ်ား....နဲ႔....ေခြးမ်ား..

မတူညီေသာ ေျခေထာက္မ်ား..။
တို႔အိမ္က တေယာက္ပါတယ္.။
သိပ္ကို သိသာေစတဲ့ ဖိနပ္ၾကီးနဲေပါ့.။
ဒီမွာ လွတပတ ေျခတစံုပါေသးတယ္..။
အိမ္ရွင္မ်ားလား..။ဟိဟိ
(အလကားေနရင္း အထင္ခံရနဲလား)
ေဒါက္အနက္နဲ႔ကို ေျပာတာ။
အညိဳၾကီး မဟုတ္။6 comments:

ေဒါက္အနက္ကလွတယ္။
အညိဳႀကီး ကို စိတ္၀င္စားတယ္။
အဟိဟီး။

အေမႊးရိတ္ထားတဲ့ ေခြးျဖဴၾကီးေတာ့ ခ်မ္းေနေတာ့မွာပဲ

JJ

တတိယပုံက အျဖဴ၊ အမဲၾကားေခြးေလးက ခ်စ္စရာေကာင္းတယ္။

သိပ္ကို သိသာေစတဲ့ ဖိနပ္ႀကီး ဆိုတာေတာ့ အမွန္ပဲ၊ ပံုမွာ သူပါလာတာနဲ႔ မ်က္စိထဲကို တန္းကနဲ အရင္ဆံုး ဝင္လာေတာ့တာပဲ...။ းD

ေၿခေထာက္မ်ားနဲ႔ေခြးမ်ားပံုေတြၾကည္႔သြားတယ္...စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတယ္....

စိတ္ကူးေကာင္းတဲ့ ေပါက္၊
တို႔အိမ္က တစ္ေယာက္ ခခ ေပါ့၊ အနီေလးနဲ႔ အျပာရႈးဖိနပ္ေလးနဲ႔လား။