စိမ္းလန္းစိုေျပ တဲ့


ဒီၤဆိုက္ေလးမွာ အစိမ္းေရာင္ေတြ ရွိတယ္...။မွတ္ခ်က္ ။   ။ ဒီေန႔ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေတြ႔လို႔ပါ.။
ေရႊဂ်မ္းေရ စကားျပန္မေစာင့္ေတာ့ဘူးေနာ့..။

0 comments: