ခခ

ဒီေန႔ ခခပံုတင္ရင္း ေခါင္းထဲမွာ  elvis costello ရဲ႕she သီခ်င္းနားထဲမွာတဝဲလည္လည္...။
(ဒါက ထားပါေတာ့...။ ကိုယ္၌ကိုက သီခ်င္းနွစ္သက္သူတေယာက္မို႔ ထင္ပါတယ္။
မမkom တို႔ၾကားရင္ ဟားေနမွာေပါ့)
သူ႔ဘဝကုိ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖတ္သန္းေစခ်င္တယ္..။
လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြ က်င့္သံုးရင္းနဲ႔ ရင့္က်က္ေစခ်င္တယ္..။
သူ႔အမွားေတြကုိ ေအးေဆးတည္ျငိမ္စြာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေစခ်င္တယ္..။
ကိုယ္ကလည္း သူ႔ရဲ႕ရလဒ္အားလံုးကုိ ေႏြးေထြးစြာလက္ခံနိုင္သူျဖစ္လိုတယ္..။