ဂ်ံဳမွဳန္႔
 ဒီေန႔ ဝတ္ျပဳေက်ာင္းသြားျဖစ္တယ္.။
မုန္႔တမ်ိဳးလုပ္တာနဲ႔ၾကံဳလို႔ ဝင္ကူလုပ္ေပးျဖစ္တယ္..။
အျပန္..
ဂ်ံဳမွဳန္႔ဝယ္လာတယ္...။
ဟြားေၾကာင္းရွိတယ္...။
ၾကက္သြန္ျမိတ္နဲ႔ေထာပတ္အသင့္ပဲ...။
ကဲ...........
ဘာလိုေသးလဲ...။