ရေစီးကြောင်း

နှစ်များရဲ့ အဆုံး ...လမ်းကို...
တစ်ယောက်တည်း...ဖြတ်ကာ ပြေးနေ...
ကျော်ခဲ့မှ ..လွန်ဆန် ခက်သူရယ်...
ရေစီးကြောင်း....သဘောလား ကွယ်..

0 comments: